de open academy

Module

Jouw ritueel, jouw feestje 🔥 🤍

Leren zal je. Fouten maken ook. Ook daar groei je samen weer van. En dat mag je samen vieren. De mooie en de zwaardere dingen.

Hoe wil je jullie lessen, groei en verbinding vieren?

Bedenk je eigen ritueel.

Denk aan:

  • Wat voor tijd/plek? Hoe lang mag het duren?
  • Wat voor metafoor kan je gebruiken om te vieren wat je hebt geleerd?
  • Wat voor metafoor kan je gebruiken om moeilijkere momenten achter je te laten?
  • Wat voor materiaal/vorm wil je gebruiken (eten/schrijven/verbranden/beweging/object maken)?
  • Wil je dit vaker doen of eenmalig?

Meer inspiratie nodig? Lees dit artikel op de blog over rituelen.

You will learn. Making mistakes too. Together, you’ll grow from them. And that’s something worth celebrating together. The beautiful moments and the challenging ones.

How do you want to celebrate your lessons, growth, and connection?

Create your own ritual.

Consider:

  • What time/place? How long should it last?
  • What metaphor can you use to celebrate what you’ve learned?
  • What metaphor can you use to leave behind more difficult moments?
  • What materials/form do you want to use (food/writing/burning/movement/making an object)?
  • Do you want to do this regularly or just once?

 

Need more inspiration? Read this article on the blog about rituals.

 

gratis check

Check je ENM Open Relating Skills

Ontdek in 5-10 minuten waar je groeipotentie binnen ENM relaties ligt.